Denne kanelen brukes til testing

Dette er en kanel "mimic" som brukes til testing av NorTube utvikleren OvTrizon.